Μοιραστείτε το

7-4-2020 Απόφαση 14556/448 ΦΕΚ Β΄1208 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας .....ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού

7-4-2020 Απόφαση 14556/448 ΦΕΚ Β΄1208 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας .....ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού
fek_b_1208_2020.pdf
Μέγεθος:
105.93 kB
Ημερομηνία:
07 Απριλίου 2020

ΘΕΜΑ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55)

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή