Μοιραστείτε το

11-4-2020 Απόφαση 14920/491 ΦΕΚ Β΄1290 Συμπλήρωση της αριθμ. 14556/448/07.04.2020 απόφασης ...ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ.

11-4-2020 Απόφαση 14920/491 ΦΕΚ Β΄1290 Συμπλήρωση της αριθμ. 14556/448/07.04.2020 απόφασης ...ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ.
fek_b_1290_2020.pdf
Μέγεθος:
118.70 kB
Ημερομηνία:
11 Απριλίου 2020

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθμ. 14556/448/07.04.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (Β΄1208) «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)».

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή