Μοιραστείτε το


27-5-2020 Εγκύκλιος 20477/604 Διευκολύνσεις γονέων στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών - Οδηγίες για την εφαρμογή της 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «....χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση του κορω

27-5-2020 Εγκύκλιος 20477/604 Διευκολύνσεις γονέων στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών - Οδηγίες για την εφαρμογή της 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «....χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση του κορω
egg_20477_604.pdf
Μέγεθος:
471.67 kB
Ημερομηνία:
27 Μαϊος 2020

ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις γονέων στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών - Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).»

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή