Μοιραστείτε το


1-7-2020 Εγκύκλιος οικ. 26696/791 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της

1-7-2020 Εγκύκλιος οικ. 26696/791 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της
egg_26696_791_orthi_epanalipsi.pdf
Μέγεθος:
472.73 kB
Ημερομηνία:
01 Ιουλίου 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).»

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή