Μοιραστείτε το

1-10-2020 Απόφαση 39363/1537 ΦΕΚ Β΄4262 Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

1-10-2020 Απόφαση 39363/1537 ΦΕΚ Β΄4262 Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
fek_b_4262_2020.pdf
Μέγεθος:
119.52 kB
Ημερομηνία:
01 Οκτωβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή