Μοιραστείτε το

16-11-2020 Αριθμ. οικ. 47167/1181 ΦΕΚ Β΄5051 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 ΚΥΑ «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων - εργοδοτών του ιδ. τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 2268

16-11-2020 Αριθμ. οικ. 47167/1181 ΦΕΚ Β΄5051 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 ΚΥΑ «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων - εργοδοτών του ιδ. τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 2268
fek_b_5051_2020.pdf
Μέγεθος:
121.27 kB
Ημερομηνία:
17 Νοεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 2268). 

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή