Μοιραστείτε το

27-11-2020 Απόφαση Αριθμ. οικ. 48690/1476 ΦΕΚ Β΄5245 Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την

27-11-2020 Απόφαση Αριθμ. οικ. 48690/1476 ΦΕΚ Β΄5245 Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την
fek_b_5245_2020.pdf
Μέγεθος:
107.58 kB
Ημερομηνία:
27 Νοεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή