Μοιραστείτε το

19-12-2020 Απόφαση Αριθμ.οικ. 52241/1567 ΦΕΚ Β΄5586 Παράταση της ισχύος των έκτακτων μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.

19-12-2020 Απόφαση Αριθμ.οικ. 52241/1567 ΦΕΚ Β΄5586 Παράταση της ισχύος των έκτακτων μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
fek_b_5586_2020.pdf
Μέγεθος:
134.00 kB
Ημερομηνία:
19 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α' 55), όπως ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή