Μοιραστείτε το

28-12-2020 Κ.Υ. Απόφαση Αριθμ. οικ.53124/1344 ΦΕΚ Β΄ 5734 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινής υπουργική απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβ

28-12-2020 Κ.Υ. Απόφαση Αριθμ. οικ.53124/1344 ΦΕΚ Β΄ 5734 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινής υπουργική απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβ
fek_b_5734_2020.pdf
Μέγεθος:
155.04 kB
Ημερομηνία:
28 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινής υπουργική απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β' 5391).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή