Μοιραστείτε το

5-1-2021 Απόφαση Αριθμ. 54462/1611 ΦΕΚ Β΄5892 /31-12-2020 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274).

5-1-2021 Απόφαση Αριθμ. 54462/1611 ΦΕΚ Β΄5892 /31-12-2020 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274).
fek_b_5892_2020.pdf
Μέγεθος:
129.43 kB
Ημερομηνία:
05 Ιανουαρίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή