Μοιραστείτε το

26-1-2021 Απόφαση Αριθμ. οικ.3297/110 ΦΕΚ Β΄240 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως ισχύει.

26-1-2021 Απόφαση Αριθμ. οικ.3297/110 ΦΕΚ Β΄240 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως ισχύει.
fek_b_240_2021.pdf
Μέγεθος:
146.92 kB
Ημερομηνία:
26 Ιανουαρίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή