Μοιραστείτε το

26-2-2021 Απόφαση Αριθμ. οικ. 8690/199 ΦΕΚ Β΄756 Παράταση της ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.«Κατεπείγοντα ...του κο

26-2-2021 Απόφαση Αριθμ. οικ. 8690/199 ΦΕΚ Β΄756 Παράταση της ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.«Κατεπείγοντα ...του κο
fek_b_756_2021.pdf
Μέγεθος:
137.87 kB
Ημερομηνία:
26 Φεβρουαρίου 2021

ΘΕΜΑ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή