Μοιραστείτε το

5-3-2021 Απόφαση 10238/329 ΦΕΚ Β΄856 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως ισχύει.

5-3-2021 Απόφαση 10238/329 ΦΕΚ Β΄856 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως ισχύει.
fek_b_856_2021.pdf
Μέγεθος:
125.58 kB
Ημερομηνία:
05 Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή