Μοιραστείτε το

29-3-2021 Απόφαση 13179 ΦΕΚ Β΄1200 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/2-3-2021 ΚΥΑ «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β' 821).

29-3-2021 Απόφαση 13179 ΦΕΚ Β΄1200 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/2-3-2021 ΚΥΑ «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β' 821).
fek_b_1200_2021.pdf
Μέγεθος:
125.61 kB
Ημερομηνία:
30 Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/2-3-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β' 821).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή