Μοιραστείτε το

7-4-2021 Απόφαση Αριθμ. οικ. 15241 ΦΕΚ Β΄ 1335 Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2021.

7-4-2021 Απόφαση Αριθμ. οικ. 15241 ΦΕΚ Β΄ 1335 Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2021.
fek_b_1355_2021.pdf
Μέγεθος:
148.84 kB
Ημερομηνία:
07 Απριλίου 2021

ΘΕΜΑ: Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2021.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή