Μοιραστείτε το

29-4-2021 Απόφαση Αρ.24064/28.4.2021 ΦΕΚ Β΄1796 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274).

29-4-2021 Απόφαση Αρ.24064/28.4.2021 ΦΕΚ Β΄1796 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274).
fek_b_1796_2021.pdf
Μέγεθος:
141.66 kB
Ημερομηνία:
29 Απριλίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή