Μοιραστείτε το

4-6-2021 Απόφαση 34972 ΦΕΚ Β΄ 2361 Παράταση της ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης του κο

4-6-2021 Απόφαση 34972 ΦΕΚ Β΄ 2361 Παράταση της ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης του κο
fek_b_2361_2021.pdf
Μέγεθος:
136.65 kB
Ημερομηνία:
04 Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α' 55), όπως ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή