Μοιραστείτε το

5-6-2021 Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.35098 ΦΕΚ Β΄2372 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 ΚΥΑ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτ. τομέα που παρέχουν την εργασία

5-6-2021 Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.35098 ΦΕΚ Β΄2372 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 ΚΥΑ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτ. τομέα που παρέχουν την εργασία
fek_b_2372_2021.pdf
Μέγεθος:
131.65 kB
Ημερομηνία:
05 Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 2192).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή