Μοιραστείτε το

8-6-2021 Απόφαση 9319/1.6.2021/ΦΕΚ Β΄2431 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Εργασίας, και Πολιτισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστι

8-6-2021 Απόφαση 9319/1.6.2021/ΦΕΚ Β΄2431 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Εργασίας, και Πολιτισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστι
fek_b_2431_2021.pdf
Μέγεθος:
138.15 kB
Ημερομηνία:
08 Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1345)

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή