Μοιραστείτε το

9-6-2021 Απόφαση 37029 ΦΕΚ Β΄2447 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 (Β΄ 430) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022»

9-6-2021 Απόφαση 37029 ΦΕΚ Β΄2447 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 (Β΄ 430) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022»
fek_b_2447_2021.pdf
Μέγεθος:
113.08 kB
Ημερομηνία:
09 Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 (Β΄ 430) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022»

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή