Μοιραστείτε το

2-7-2021 Απόφαση 45456 ΦΕΚ Β΄2875 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274)

2-7-2021 Απόφαση 45456 ΦΕΚ Β΄2875 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274)
fek_b_2875_2021.pdf
Μέγεθος:
172.38 kB
Ημερομηνία:
02 Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274)

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή