Μοιραστείτε το

17-7-2021 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.45220 ΦΕΚ Β΄3129 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 κα

17-7-2021 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.45220 ΦΕΚ Β΄3129 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 κα
fek_b_3129_2021.pdf
Μέγεθος:
116.14 kB
Ημερομηνία:
17 Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 3117).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή