Μοιραστείτε το

14-9-2021 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 ΦΕΚ Β΄4214 Αντικατάσταση της Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτειας, από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 0

14-9-2021 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 ΦΕΚ Β΄4214 Αντικατάσταση της Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτειας, από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 0
fek_b_4214_2021.pdf
 Νέο
Μέγεθος:
1.94 MB
Ημερομηνία:
14 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β' 4206).

 
 
 

Επίκαιρο Σεμινάριο (21/9/2021)
Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας με θέμα:

«Οι τελευταίες αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία σύμφωνα με το Ν.4808/2021 & Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4826/2021»

Δηλώστε Συμμετοχή!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή