Μοιραστείτε το

19-11-2021 Απόφαση Αριθμ. 91989 ΦΕΚ Β΄5353 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274).

19-11-2021 Απόφαση Αριθμ. 91989 ΦΕΚ Β΄5353 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274).
fek_b_5353_2021.pdf
Μέγεθος:
149.24 kB
Ημερομηνία:
19 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή