Μοιραστείτε το

22-11-2021 Απόφαση Αριθμ. 90972/ΦΕΚ Β΄5393 Α. Τροποποίηση της 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπ. Εργασίας «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520). B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο ε

22-11-2021 Απόφαση Αριθμ. 90972/ΦΕΚ Β΄5393 Α. Τροποποίηση της 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπ. Εργασίας «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520). B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο ε
fek_b_5393_2021.pdf
Μέγεθος:
292.59 kB
Ημερομηνία:
22 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Α. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520). B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή