Μοιραστείτε το

5-1-2022 Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.361 ΦΕΚ Β΄3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την επικράτεια, από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως

5-1-2022 Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.361 ΦΕΚ Β΄3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την επικράτεια, από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως
fek_b_3_2022.pdf
Μέγεθος:
136.77 kB
Ημερομηνία:
05 Ιανουαρίου 2022

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β' 6290).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή