Μοιραστείτε το

14-1-2022 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. οικ 3202 Διευκρινίσεις επί του Μέρους Β΄ της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 90972/15.11.2021 (Β’ 5393). (Διευθυντικά Στελέχη)

14-1-2022 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. οικ 3202 Διευκρινίσεις επί του Μέρους Β΄ της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 90972/15.11.2021 (Β’ 5393). (Διευθυντικά Στελέχη)
egg_oik_3202_2022.pdf
Μέγεθος:
563.99 kB
Ημερομηνία:
14 Ιανουαρίου 2022

ΘΕΜΑ: Γεν. Έγγραφο  Αρ. Πρωτ. οικ 3202  Διευκρινίσεις επί του Μέρους Β΄ της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 90972/15.11.2021 (Β’ 5393). (Διευθυντικά Στελέχη) 

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή