Μοιραστείτε το

1-6-2022 Απόφαση Αριθμ. 49758 ΦΕΚ Β΄2668 «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ... στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ Β. Tροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι- κής υποβολής εντύπων (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ)»

1-6-2022 Απόφαση Αριθμ. 49758 ΦΕΚ Β΄2668 «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ... στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ Β. Tροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι- κής υποβολής εντύπων (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ)»
fek_b_2668_2022.pdf
Μέγεθος:
131.45 kB
Ημερομηνία:
01 Ιουνίου 2022

ΘΕΜΑ: «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Β. Tροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β ́3520).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή