Μοιραστείτε το

30-7-2022 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590 ΦΕΚ Β΄4088 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σ

30-7-2022 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590 ΦΕΚ Β΄4088 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σ
fek_b_4088_2022.pdf
Μέγεθος:
135.13 kB
Ημερομηνία:
30 Ιουλίου 2022

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή