Μοιραστείτε το

23-9-2022 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.53937 ΦΕΚ Β΄4977 Παράταση ισχύος της Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

23-9-2022 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.53937 ΦΕΚ Β΄4977 Παράταση ισχύος της Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.
fek_b_4977_2022.pdf
Μέγεθος:
147.11 kB
Ημερομηνία:
23 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή