Μοιραστείτε το

21-12-2022 Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ 123756 Άρθρο 43 του ν. 4997/2022 - Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και ετήσια άδεια – Παροχή διευκρινίσεων

21-12-2022 Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ 123756 Άρθρο 43 του ν. 4997/2022 - Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και ετήσια άδεια – Παροχή διευκρινίσεων
egg_123756_2022.pdf
Μέγεθος:
167.30 kB
Ημερομηνία:
21 Δεκεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Άρθρο 43 του ν. 4997/2022 - Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας
και ετήσια άδεια – Παροχή διευκρινίσεων

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή