Μοιραστείτε το

4-1-2023 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 612 Εφαρμογή για το έτος 2023 της Υ.Α.39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001, ΑΔΑ: ΩΚ394

4-1-2023 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 612 Εφαρμογή για το έτος 2023 της Υ.Α.39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001, ΑΔΑ: ΩΚ394
egg_612_2023.pdf
Μέγεθος:
869.52 kB
Ημερομηνία:
04 Ιανουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή για το έτος 2023 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή