Μοιραστείτε το

8-3-2023 Απόφαση Αριθμ. 24424 ΦΕΚ Β΄1314 Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία

8-3-2023 Απόφαση Αριθμ. 24424 ΦΕΚ Β΄1314 Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία
fek_b_1314_2023.pdf
Μέγεθος:
216.27 kB
Ημερομηνία:
08 Μαρτίου 2023

ΘΕΜΑ: Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή