Μοιραστείτε το

10-3-2023 Απόφαση Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.15102 ΦΕΚ Β΄1429 Παράταση ισχύος της Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β' 389) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06

10-3-2023 Απόφαση Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.15102 ΦΕΚ Β΄1429 Παράταση ισχύος της Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β' 389) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06
fek_b_1429_2023.pdf
Μέγεθος:
135.31 kB
Ημερομηνία:
11 Μαρτίου 2023

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β' 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή