Μοιραστείτε το

24-5-2023 Γεν. Έγγραφο ΕΣ-254895-2023/10031 Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου Νόμος 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210)– Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 30

24-5-2023 Γεν. Έγγραφο ΕΣ-254895-2023/10031 Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου Νόμος 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210)– Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 30
egg_es_254895_2023_10031.pdf
Μέγεθος:
1.03 MB
Ημερομηνία:
24 Μαϊος 2023

ΘΕΜΑ: Νόμος υπ’ αριθμ. 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210) «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή