Μοιραστείτε το

25-5-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29484 ΦΕΚ Β΄3473 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) ΚΥΑ απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δ

25-5-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29484 ΦΕΚ Β΄3473 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) ΚΥΑ απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δ
fek_b_3473_2023.pdf
Μέγεθος:
137.66 kB
Ημερομηνία:
25 Μαϊος 2023

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 06:00.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή