Μοιραστείτε το

27-8-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/44647 ΦΕΚ Β΄5192 Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κοινωνικής φ

27-8-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/44647 ΦΕΚ Β΄5192 Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κοινωνικής φ
fek_b_5192_2023.pdf
Μέγεθος:
118.29 kB
Ημερομηνία:
27 Αυγούστου 2023

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή