Μοιραστείτε το

1-11-2023 Απόφαση Αριθμ. 94575 ΦΕΚ Β΄6261 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/3-4-2023 ΚΥΑ «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189)

1-11-2023 Απόφαση Αριθμ. 94575 ΦΕΚ Β΄6261 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/3-4-2023 ΚΥΑ «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189)
fek_b_6261_2023.pdf
Μέγεθος:
139.28 kB
Ημερομηνία:
01 Νοεμβρίου 2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/3-4-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189)

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή