Μοιραστείτε το

6-11-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/οικ.58153 ΦΕΚ Β΄6302 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι

6-11-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/οικ.58153 ΦΕΚ Β΄6302 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι
fek_b_6302_2023.pdf
Μέγεθος:
118.12 kB
Ημερομηνία:
06 Νοεμβρίου 2023

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή