Μοιραστείτε το

18-11-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/οικ.61006 ΦΕΚ Β΄6564 Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φρον

18-11-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/οικ.61006 ΦΕΚ Β΄6564 Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φρον
fek_b_6564_2023.pdf
Μέγεθος:
119.59 kB
Ημερομηνία:
18 Νοεμβρίου 2023

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή