Μοιραστείτε το

Ν.3198/1955

Ν.3198/1955
n_3198_1955.pdf
Μέγεθος:
1002.27 kB
Ημερομηνία:
23 Απριλίου 1955

ΦΕΚ 98 Α - 23-4-1955

ΘΕΜΑ: Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Α.Ν.395/1936 και του από 28.5.1930 Β.Δ. Περι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περι καταγγελίας σχέσεως εργασίας διατάξεων.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή