Μοιραστείτε το

Ν. 4472 / 2017 ΦΕΚ Α' 74 /19-5-2017

Ν. 4472 / 2017 ΦΕΚ Α' 74 /19-5-2017
n_4472_2017.pdf
Μέγεθος:
3.72 MB
Ημερομηνία:
19 Μαϊος 2017

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή