Μοιραστείτε το

Ν.4415/2016 / ΦΕΚ Α΄159 / 6-9-2016

Ν.4415/2016 / ΦΕΚ Α΄159 / 6-9-2016
n_4415_2016.pdf
Μέγεθος:
1.95 MB
Ημερομηνία:
08 Σεπτεμβρίου 2016

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδεσυση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή