Μοιραστείτε το

N.4682/2020 ΦΕΚ Α΄76 / 3-4-2020

N.4682/2020 ΦΕΚ Α΄76 / 3-4-2020
fek_a_76_2020.pdf
Μέγεθος:
261.44 kB
Ημερομηνία:
04 Απριλίου 2020

ΘΕΜΑ: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4682 Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή