Μοιραστείτε το

N.4712/2020 ΦΕΚ Α΄ 146 / 29-7-2020

N.4712/2020 ΦΕΚ Α΄ 146 / 29-7-2020
n_4712_2020.pdf
Μέγεθος:
1.39 MB
Ημερομηνία:
30 Ιουλίου 2020

ΘΕΜΑ: Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή