Μοιραστείτε το

N.4714/2020 ΦΕΚ Α΄ 148 / 31-7-2020

N.4714/2020 ΦΕΚ Α΄ 148 / 31-7-2020
n_4714_2020.pdf
Μέγεθος:
641.31 kB
Ημερομηνία:
02 Αυγούστου 2020

ΘΕΜΑ: Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή