Μοιραστείτε το

N. 3896/2010 [ΦΕΚ Α' 207 8-12-2010]

N. 3896/2010 [ΦΕΚ Α' 207 8-12-2010]
n_3896_2010.pdf
Μέγεθος:
339.54 kB
Ημερομηνία:
08 Δεκεμβρίου 2010

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 8-12-2010

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή