Μοιραστείτε το

Ν.4727/2020 ΦΕΚ Α΄ 184 / 23-9-2020

Ν.4727/2020 ΦΕΚ Α΄ 184 / 23-9-2020
n_4727_2020.pdf
Μέγεθος:
1.66 MB
Ημερομηνία:
24 Σεπτεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή