Μοιραστείτε το

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 102/2020

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 102/2020
pd_102_2020.pdf
Μέγεθος:
561.60 kB
Ημερομηνία:
07 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Α΄244  7-12-2020

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή