Μοιραστείτε το

N.4781/2021 ΦΕΚ Α΄ 31 / 28-2-2021

N.4781/2021 ΦΕΚ Α΄ 31 / 28-2-2021
fek_a_31_2021.pdf
Μέγεθος:
1.23 MB
Ημερομηνία:
01 Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή